Thi công xây dựng

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Phần Thô

    - Phong cách hiện đại: 3.500.000 -> 3.900.000đ/m2

    - Phong cách cổ điển: Từ 4.500.000đ/m2

  • Hoàn Thiện

    Đơn giá thi công hoàn thiện: 4.800.000đ/m2 - 9.500.000đ/m2 (Tùy theo diện tích và chủng loại vật tư, trang thiết bị nội thất)